Serwisowanie pompy ciepła

Pompy ciepła to urządzenia nowoczesne, zaawansowane technicznie i jednocześnie o niskim wskaźniku awaryjności. Wiele osób podważa zatem sens regularnego serwisu tych urządzeń, a po zakończeniu gwarancji w ogóle o tym zapomina. W tym artykule przedstawimy Państwu nasze spojrzenie na ten temat.

pompa ciepła

Poprawnie działanie pompy ciepła

Z założenia pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym dla właściciela, podobnie jak klimatyzator czy domowa lodówka. Niestety w Polsce nadal wiele osób uważa pompy ciepła za ciekawostkę techniczną, obawiając się ich montażu i późniejszej obsługi. W reszcie krajów europejskich jest inaczej – pompa ciepła stała się podstawową technologią ogrzewania domów. Wygoda obsługi, ciepło w domu nawet w mroźne dni, niskie rachunki za ogrzewanie i długa żywotność urządzeń – to największe zalety współczesnych pomp ciepła o wysokiej sprawności (COP). Jednak, aby urządzenie posiadało tę wysoką sprawność, należy zapewnić mu odpowiednie warunki pracy poprzez regularny serwis. Jesteście zainteresowani taką usługą jak montaż pomp ciepła w Częstochowie? W takim razie zachęcamy do kontaktu. Zrobimy wszystko, by Wasze pompy ciepła były sprawne oraz efektywne! Jaki jest obszar naszego działania, a tym samym gdzie możecie liczyć na pomoc? Dzięki nam każda pompa ciepła w Częstochowie i okolicach zostanie zregenerowana od A do Z!

serwisowanie pomp ciepła

Jak wygląda przegląd techniczny pompy ciepła?

Wykwalifikowany serwisant po przyjeździe na miejsce najpierw ocenia efektywność pracy całego układu centralnego ogrzewania – czy urządzenie nie zużywa nadmiernej ilości prądu, czy parametry pracy nie uległy zmianie, czy komfort cieplny w domu zostaje na wysokim poziomie, czy urządzenie nie zostało uszkodzone mechanicznie i czy istnieje możliwość zmiany parametrów pracy pompy ciepła, aby ogrzewanie było jeszcze tańsze.

 

W momencie podłączenia się aparaturą pomiarową i obsługową do sterownika, serwisant sprawdza również historię błędów zapisaną w regulatorze, na podstawie czego można dotrzeć do przyczyny ewentualnego problemu w przeszłości i zapobiec powstaniu podobnej usterki w przyszłości. Po sprawdzeniu instalacji za pomocą sterownika, serwisant przechodzi do kontroli i czyszczenia elementów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, czyli do: czyszczenia lameli parownika oraz wanny kondensatu, czyszczenia wnętrza obudowy, czyszczenia filtra zanieczyszczeń, kontroli odszraniania, kontroli działania sprężarki, urządzeń bezpieczeństwa i osadzenia przyłączy elektrycznych. W przypadku gruntowej pompy ciepła sprawdzeniu podlega również dolne źródło ciepła. Następnie, kontroli podlega szczelność obiegu chłodniczego, a więc rodzaj i ilość czynnika chłodniczego oraz ewentualne uzupełnienie czynnika.

 

Na koniec sprawdzeniu poddaje się część cieplną pompy ciepła, a więc kontrolę ciśnienia w instalacji grzewczej, kontrolę przeponowego naczynia wzbiorczego i zaworów bezpieczeństwa. Wszystkie wymienione elementy mają większy lub mniejszy wpływ na dalszą eksploatację urządzenia, a dokładna analiza i serwis daje gwarancję, że instalacja centralnego ogrzewania zasilana pompą ciepła zapewni nam długą i bezproblemową pracę.

pompa ciepła

Jak często wykonuje się przegląd techniczny i kto może go wykonać?

Zalecamy naszym klientom serwis pomp ciepła przynajmniej raz w roku, w miarę możliwości po sezonie grzewczym. W przypadku niektórych producentów pomp ciepła, regularny serwis jest konieczny w celu zachowania lub przedłużenia gwarancji na urządzenie!

Prace montażowe i serwisowe przy pompach ciepła należą do prac instalacyjnych hydraulicznych i chłodniczych. O ile sama instalacja niektórych modeli powietrznych pomp ciepła nie wymaga od razu napełniania układu czynnikiem chłodniczym (nieduże instalacje z hermetycznymi pompami Monoblok), o tyle w przypadku pomp typu Split i innych większych instalacji do montażu wymagane są uprawnienia chłodnicze i certyfikacja Urządu Dozoru Technicznego, dodatkowo doświadczenie i wiedza w serwisowaniu urządzeń cieplnych i chłodniczych. Do tego każdy późniejszy serwis WSZYSTKICH modeli pomp ciepła wymagać będzie kontroli i ewentualnego uzupełnienia czynnika chłodniczego, co wykonać może również jedynie firma z uprawnieniami chłodniczymi i zarejestrowana UDT.

 

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową SZWO (ustawa F-gazowa) wprowadza przepis, że personel zajmujący się okresową kontrolą szczelności, konserwacją lub serwisowaniem urządzeń chłodniczych musi obowiązkowo posiadać wspomniany certyfikat. Każdy serwis i prace z czynnikiem chłodniczym po przekroczeniu pewnej wartości wymagają rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów. Wspomniane przepisy mają na celu ochronę konsumentów przed niefachowymi montażami i serwisowaniu pomp ciepła przez instalatorów nieposiadających dostatecznej wiedzy na temat pracy urządzeń grzewczo-chłodniczych, oraz do redukcji emisji do atmosfery fluorowanych gazów cieplarnianych.