Serwisowanie Pompy Ciepła

Pompy ciepła to urządzenia nowoczesne, zaawansowane technicznie i jednocześnie o niskim wskaźniku awaryjności. Wiele osób podważa zatem sens regularnego serwisu tych urządzeń, a po zakończeniu gwarancji w ogóle o tym zapomina. W tym artykule przedstawimy Państwu nasze spojrzenie na ten temat.

Poprawnie działanie pompy ciepła

Z założenia pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym dla właściciela, podobnie jak klimatyzator czy domowa lodówka. Niestety w Polsce nadal wiele osób uważa pompy ciepła za ciekawostkę techniczną, obawiając się ich montażu i późniejszej obsługi. W Europie jest inaczej – pompa ciepła stała się podstawową technologią ogrzewania domów. Wygoda obsługi, ciepło w domu nawet w mroźne dni, niskie rachunki za ogrzewanie i długa żywotność urządzeń – to największe zalety współczesnych pomp ciepła o wysokiej sprawności (COP). Jednak, aby urządzenie posiadało tę wysoką sprawność, należy zapewnić mu odpowiednie warunki pracy poprzez regularny serwis.

Jak wygląda przegląd techniczny pompy ciepła?

Wykwalifikowany serwisant po przyjeździe na miejsce najpierw ocenia efektywność pracy całego układu centralnego ogrzewania – czy urządzenie nie zużywa nadmiernej ilości prądu, czy parametry pracy nie uległy zmianie, czy komfort cieplny w domu zostaje na wysokim poziomie, czy urządzenie nie zostało uszkodzone mechanicznie i czy istnieje możliwość zmiany parametrów pracy pompy ciepła, aby ogrzewanie było jeszcze tańsze.

W momencie podłączenia się aparaturą pomiarową i obsługową do sterownika, serwisant sprawdza również historię błędów zapisaną w regulatorze, na podstawie czego można dotrzeć do przyczyny ewentualnego problemu w przeszłości i zapobiec powstaniu podobnej usterki w przyszłości. Po sprawdzeniu instalacji za pomocą sterownika, serwisant przechodzi do kontroli i czyszczenia elementów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, czyli do: czyszczenia lameli parownika oraz wanny kondensatu, czyszczenia wnętrza obudowy, czyszczenia filtra zanieczyszczeń, kontroli odszraniania, kontroli działania sprężarki, urządzeń bezpieczeństwa i osadzenia przyłączy elektrycznych. W przypadku gruntowej pompy ciepła sprawdzeniu podlega również dolne źródło ciepła. Następnie, kontroli podlega szczelność obiegu chłodniczego, a więc rodzaj i ilość czynnika chłodniczego oraz ewentualne uzupełnienie czynnika.

Na koniec, sprawdzeniu poddaje się część cieplną pompy ciepła, a więc kontrolę ciśnienia w instalacji grzewczej, kontrolę przeponowego naczynia wzbiorczego i zaworów bezpieczeństwa. Wszystkie wymienione elementy mają większy lub mniejszy wpływ na dalszą eksploatację urządzenia, a dokładna analiza i serwis daje gwarancję, że instalacja centralnego ogrzewania zasilana pompą ciepła zapewni nam długą i bezproblemową pracę.

Jak często wykonuje się przegląd techniczny?

Zalecamy naszym klientom serwis pomp ciepła przynajmniej raz w roku, w miarę możliwości po sezonie grzewczym. W przypadku niektórych producentów pomp ciepła, regularny serwis jest konieczny w celu zachowania lub przedłużenia gwarancji na urządzenie!

Kto może wykonać przegląd techniczny pompy ciepła?

Prace montażowe i serwisowe przy pompach ciepła należą do prac instalacyjnych hydraulicznych i chłodniczych. O ile sama instalacja niektórych modeli powietrznych pomp ciepła nie wymaga od razu napełniania układu czynnikiem chłodniczym (nieduże instalacje z hermetycznymi pompami Monoblok), o tyle w przypadku pomp typu Split i innych większych instalacji do montażu wymagane są uprawnienia chłodnicze i certyfikacja Urządu Dozoru Technicznego, dodatkowo doświadczenie i wiedza w serwisowaniu urządzeń cieplnych i chłodniczych. Do tego każdy późniejszy serwis WSZYSTKICH modeli pomp ciepła wymagać będzie kontroli i ewentualnego uzupełnienia czynnika chłodniczego, co wykonać może również jedynie firma z uprawnieniami chłodniczymi i zarejestrowana UDT.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową SZWO (ustawa F-gazowa) wprowadza przepis, że personel zajmujący się okresową kontrolą szczelności, konserwacją lub serwisowaniem urządzeń chłodniczych musi obowiązkowo posiadać wspomniany certyfikat. Każdy serwis i prace z czynnikiem chłodniczym po przekroczeniu pewnej wartości wymagają rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów. Wspomniane przepisy mają na celu ochronę konsumentów przed niefachowymi montażami i serwisowaniu pomp ciepła przez instalatorów nieposiadających dostatecznej wiedzy na temat pracy urządzeń grzewczo-chłodniczych, oraz do redukcji emisji do atmosfery fluorowanych gazów cieplarnianych.

Regularny serwis jest gwarancją bezproblemowej pracy urządzenia.