Ogrzewanie za pomocą gazu staje się najpopularniejszym sposobem zapewnienia ciepła w domach jednorodzinnych w naszym kraju, szczególnie w istniejących budynkach.

Wzrastająca popularność

Wzrost popularności kotłów gazowych w naszym regionie związany jest z postępującą rozbudową sieci gazowych (również w mniejszych miejscowościach w okolicy Częstochowy, Wielunia, Działoszyna i Pajęczna), pracą nie wymagającą stałej obsługi oraz stale zwiększającymi się kosztami zakupu węgla.

 

Najczęściej wymieniamy wyeksploatowane kotły węglowe stałopalne lub na eko-gorszek właśnie na nowoczesne kotły gazowe. Obecnie koszt ogrzewania ocieplonego domu za pomocą gazu ziemnego z sieci gazowej jest porównywalny do kosztu ogrzewania za pomocą eko-groszku.

 

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w kwestii montażu rur i przeprowadzonych prób szczelności bezpieczeństwo instalacji gazowych nigdy nie było tak wysokie.

Kwestie techniczne

Do sieci gazowej możemy się podłączyć zarówno na etapie projektowanego budynku jak i istniejącego. Jeśli w naszej okolicy przebiega sieć gazowa, to istnieje możliwość podłączenia się do niej za pomocą przyłącza zakończonego szafką gazową z gazomierzem.

 

W przypadku braku dostępu do miejskiej sieci gazowej, dom można ogrzewać gazem płynnym przechowywanym w specjalnym zbiorniku zamontowanym na zewnątrz domu.

 

Kocioł gazowy najczęściej umieszcza się w pomieszczeniu które służyło poprzednio za kotłownię na paliwo stałe, lub w pomieszczeniu technicznym, w którym z powodzeniem można urządzić pralnię, suszarnię lub spiżarnię. Proces spalania odbywa się wewnątrz kotła, a powietrze potrzebne do spalania i spaliny których należy się pozbyć transportowane są wspólnym kanałem koncentrycznym.

Kwestie formalne

Wykonanie instalacji gazowej w budynku, a więc doprowadzenie gazu do kotła i/lub kuchenki gazowej wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Każdy klient wykonujący wewnętrzną instalację gazową musi posiadać projekt budowlany instalacji wykonany przez uprawnionego projektanta.

 

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę wykonujemy instalację. Na sam koniec, po poprawnym montażu rurociągów i odbiorników gazu (kocioł, kuchenka) przeprowadzamy próbę szczelności, a całość informacji zostaje zapisana przez kierownika budowy w dzienniku budowy.

 

Na tym etapie wszystkie warunki formalne są już spełnione, a po kilku dniach od wykonania próby szczelności możemy cieszyć się ekologicznym ogrzewaniem domu i tanim przygotowywaniem posiłków dzięki instalacji gazu ziemnego.